ООО «НПП «Тетра»
Приборы радиационного и
технологического контроля

Новости, события RSS-лента


27 Apr 2022
Продукция icon

Новий багатоканальний дозиметр-радіометр МКС-2020 із 310-ю серією інтелектуальних блоків детектування
Дозиметр-радіометр МКС-2020
Закінчена розробка і успішно пройдені випробування багатоканального дозиметра-радіометра МКС-2020 із 310-ю серією інтелектуальних блоків детектування для вимірювання:
 • потужності амбієнтного еквівалента дози гамма-випромінювання;

 • потужності амбієнтного еквівалента дози нейтронного випромінювання;

 • щільності потоку (ЩП) теплових нейтронів.

 • Дозиметр призначений для використання на атомних станціях, підприємствах, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, як самостійно, так і у складі автоматизованих систем радіаційного контролю (АСРК).
  Крім того, блоки детектування із складу дозиметра-радіометра МКС-2020 можуть використовуватися як самостійні вимірювальні пристрої АСРК, що передають результати вимірювання та інформацію про працездатність блоків на верхній рівень по лінії зв’язку RS-485 із застосуванням протоколів обміну даними Modbus RTU або DiBUS (на вибір Замовника).
  Ознайомитися з технічними характеристиками можна за посиланням…

  New multi-channel dosimeter-radiometer MKS-2020 with 310st series of smart radiation detectors
  It’s been completed the development and successfully tested the multi-channel dosimeter-radiometer MKS-2020 with 310st series of smart radiation detectors. This device is used to measurement:
 • ambient dose equivalent rate of gamma radiation;

 • measurement of ambient dose equivalent rate of neutron radiation;

 • flux density of of thermal neutrons.

 • The dosimeter is intended for use as an independent device or a part of automated radiation monitoring system at nuclear power plants, enterprises that use sources of ionizing radiation.
  Moreover, these smart radiation detectors of dosimeter-radiometer MKS-2020 can be used as an independent measuring devices of automated radiation monitoring system that send the measurement results and information about workability of detectors to the upper level via channel RS-485 with using communication protocols Modbus RTU or DiBUS (at the Customer's choice).
  You can get acquainted with the technical characteristics by following the link…

  17 Apr 2022
  Продукция icon

  Новий дозиметр-радіометр МКС-18 із 96-ю серією інтелектуальних блоків детектування
  Дозиметр-радіометр МКС-18
  З радістю повідомляємо, що закінчена розробка і випробування нового дозиметра-радіометра МКС-18 із 96-ю серією інтелектуальних блоків детектування, які можуть входити в комплект поставки МКС-18 або являться складовою автоматизованих систем радіаційного контролю. Ознайомитися з технічними характеристиками можна за посиланням…

  New dosimeter-radiometer MKS-18 with 96st series of smart radiation detectors
  It is pleased to announce that it has finished the development and test of new dosimeter-radiometer MKS-18 with 96st series of smart radiation detectors which can be included in the scope of delivery for MKS-18 or be an integral part of automated radiation monitoring systems. You can get acquainted with the technical characteristics by following the link…

  07 Apr 2022
  Компания icon

  Ми продовжуємо працювати…
  Разом ми переможемо
  Наша компанія продовжує роботу у ці складні часи воєнного протистояння.
  Ми готові працювати, щоб підтримати нашу країну, кожного нашого партнера і співробітника.
  Надійна команда професіоналів прикладе максимум зусиль, щоб задіяти всі наявні ресурси для налагодження стабільного виробництва та подальшої розробки інноваційних рішень, які стануть на сторожі радіаційної безпеки незалежної України і всього світу.

  Віримо в нашу перемогу!

  З повагою,
  Команда ТОВ «НВП «ТЕТРА», Україна


  We keep working for you…
  Our company continue to work in this hard time of military confrontation.
  We are ready to work for supporting our country, each of our partners and employees.
  The reliable team of professionals will make every effort to use all available resources to establish stable manufacture and further develop of innovative solutions that will guard the radiation safety of independent Ukraine and the world.

  Believe in our victory!

  With regards,
  Team of “SPE “TETRA”LTD, Ukraine

  27 Jan 2022
  Продукция icon

  Предприятие приступило к серийному производству спектрометра СЕС-ТЕ-001м
  Cпектрометр энергий бета-, гамма-излучения СЕС-ТЕ-001м
  Рады сообщить Вам, что модернизированный спектрометр энергий бета-, гамма-излучения СЕС-ТЕ-001м успешно прошел сертификационные испытания и процедуру оценки соответствия (сертификат проверки типа №UA.TR.113-0632-21 от 30.12.2021 г. до 30.12.2031 г.).
  Сертификат проверки типа на Спектрометр енергий бета-, гамма-излучений СЕС-ТЕ-001м по модулю BСертификат проверки типа на Спектрометр енергий бета-, гамма-излучений СЕС-ТЕ-001м по модулю F

  Предприятие приступило к серийному производству спектрометра энергий бета-, гамма-излучения СЕС-ТЕ-001м.

  Все новости

  Вход для дилеров

  Вакансии

  Новых вакансий нет

  Ознакомиться с требованиями